Persoonljike info

Caro Van der Schueren
caro.vanderschueren@s-p-a.be
°2 januari 1989

Contactgegevens

GSM: 0484818056

Website // Facebook

‘Je bent nooit te klein om de dingen groots te zien.’

Caro Van der Schueren staat op 9, en in haar district Borgerhout op 18. Ze is Antwerpse ten voeten uit, en weet beter dan wie ook dat de stad een springplank kan en moet zijn (maar het vandaag, onder dit bestuur, veel te weinig is). Een oord waar vrijheid en gelijke kansen de boventoon voeren, voor al wie er wandelt, fietst, werkt, danst, lééft, kortom. Caro studéérde ook richting politiek, en is al een tijdje de gewaardeerde parlementaire medewerkster van Yasmine Kherbache. Met de JongSocialisten voert ze geregeld actie, bij voorbeeld voor meer verkeersveiligheid (de zebra-acties!). Nu wil ze écht mee aan de kar trekken, en strijden tégen jongerenwerkloosheid, en voor vrouwen- en mensenrechten. Caro is zo iemand van wie je voelt: daar gaan we nog van horen!

Bekijk enkele andere kandidaten
Hicham El Mzairh
Fahar Nadeem Abbas
Toon Wassenberg
Jo Vermeulen
Eugénie Bempunga
Erwin Pairon
Ben Segers
Stephanie Van Houtven

Bekijk alle kandidaten