Persoonljike info

Christina (Christ'l) Van der Paal
Christl.Van.der.Paal@skynet.be
°28 januari 1967

‘Tous ensemble!’

Christ’l Van der Paal staat op nummer 35 voor de stad, en in haar district Berchem op 11. Afkomstig uit wat ze noemt een arm, maar warm nest, is ze de sociaaldemocratie dankbaar en genegen. Ze gaat er dan ook vol voor. Ze werkt voor het Onafhankelijk Ziekenfonds , en staat daar ook pal voor haar collega’s, als vakbondsafgevaardigde van BBTK. In deze neoliberale tijden is Christ’l een vurig pleitbezorgster van een ander, meer solidair bestel, en dat begint voor haar op het lokale vlak: zowel in armoedebestrijding, stadsontwikkeling als samenleven in diversiteit moeten opnieuw menselijke accenten de boventoon voeren. En ja, ook sport kan een springplank zijn. Christ’l is een hevige voetbalvrouw – geloof ons, ze kent er wat van! -, en is sinds kort coördinator van de jeugdwerking bij Berchem Sport, die àndere Ploeg van ‘t Stad. Christ’l heeft dus een voetbalhart, én een hart voor hààr Berchem en hààr Stad.

 

Bekijk enkele andere kandidaten
Kathleen Van Brempt
Toon Wassenberg
Christina (Christ’l) Van der Paal
Yasmine Kherbache
Eugénie Bempunga
Karim Bachar
Fatma Akbas
Güler Turan

Bekijk alle kandidaten