Persoonljike info

Dirk Schoeters
dirk.schoeters@abvv.be
°3 januari 1956

‘Ik geloof  in de maakbaarheid van de samenleving, ja, een sociale, of zelfs een socialistische, waar de sterkste schouders de zwaarste lasten torsen en de zwakkeren zo ondersteunen.’

Dirk Schoeters is een vakbondsman in hart en nieren. Hij staat op plek 49, en is een heerlijk causeur met een soepele geest. Ja, de vakbond is anno 2018 nog steeds belangrijk, en heeft fantastische, redelijke mensen in zijn rangen, zoals deze prille zestiger. Opgegroeid in Berchem in een syndicaal en sociaal nest, toog hij naar de unief, waar hij Economische Wetenschappen studeerde. Hij werd leraar in het middelbaar, maar het bloed kroop waar het niet gaan kon: de vakbond riep, en hij werd een bezielende figuur binnen het Antwerpse ABVV. Het zal dan ook niet verbazen dat voor Dirk sociaal-economische thema’s vooropstaan. In dit neoliberale tijdsgewricht wil Dirk zijn steen verleggen in de rivier.

 

Bekijk enkele andere kandidaten
Laura Greffe
Eva De Wolf
Greg Verhoeven
Monica De Coninck
Benjamin Theys
Antoon Stessels
Fahar Nadeem Abbas
Jo Vermeulen

Bekijk alle kandidaten