Persoonljike info

Dominique Kums
dominique.kums@telenet.be
°24 augustus 1953

Vooruit in 't stad. Vooruit in 't leven.

Dominique Kums staat in Merksem helemaal bovenaan, op plek 2, voor de stad vindt u haar op 42. Dominique is al jàren de bezige bij in sp.a-Merksem. Het Dokske is haar biotoop, maar haar wereld is veel groter: zelf een multiculturele vrouw an sich (met half-Congolese roots), is ze een vrouw met duizend pijlen op haar boog: romaniste, literatuur- en muziekadepte, maar ook met een groot hart voor mensen én voor dieren. Dominique was haar hele beroepsleven lang een gedreven lerares Frans in het Stedelijk Onderswijs, maar had altijd oog voor gelijke kansen, en die wil ze ook nu ge(her)waardeerd zien. Ze gaat voor een juistere, betere mobiliteit, en ook voor een veiligheid gestoeld op een nabije politie, want die zijn we kwijtgeraakt, vindt ze. En jongeren moeten weer meer ruimte krijgen, letterlijk en figuurijk. Dominique Kums is iemand die zich onverdroten inzet voor haar idealen én haar partij.

Bekijk enkele andere kandidaten
Marc Swyngedouw
John Verheyen
Hugo Maenhout
Ben Segers
Güler Turan
Vic Mees
Benjamin Theys
Dominique Kums

Bekijk alle kandidaten