Persoonljike info

Marc Swyngedouw
marc.swyngedouw@kuleuven.bem
°7 december 1956

‘Zuivere stadslucht maakt vrij!’

Marc Swyngedouw staat op de 20ste plaats op onze stadslijst. U vindt hem makkelijk, want hij staat helemaal bovenaan de tweede kolom. De naam Swyngedouw noemen, is de man meteen voorstellen: Marc is een door de wol geverfd politiek socioloog, met heel wat kilometers op de teller. Maar Marc is ook al jàren intens begaan met zijn stad. Nu wil hij het rechts-conservatieve tij helpen keren en mee bouwen aan een modérne metropool waar waarden als vrijheid, gelijkheid, democratie, duurzaamheid en rechtvaardigheid weer de boventoon voeren. Marc bouwde tijdens zijn rijke carrière letterlijk mee aan die stad van de toekomst: met ‘Stad aan de Stroom’ stond hij destijds aan de wieg van de heraanleg van het Eilandje, de Kaaien en de Zuiderdokken, die nu zichtbaar worden. Marc wil zuivere lucht in ’t stad, en dat betekent een ander mobiliteisbeleid, waarin fietsers en voetgangers centraal staan. Ook de overkapping van de Ring ligt hem na aan het hart. En Antwerpen moet weer warmer en socialer worden: de schrijnende armoedecijfers moeten naar omlaag, en daarin speelt het onderwijs een cruciale rol: 14.000 jongeren die zonder diploma van school gaan, dat moet absoluut ànders, vindt hij.

 

Bekijk enkele andere kandidaten
Eva De Wolf
Eugénie Bempunga
Christine Hannes
Toon Wassenberg
Dirk Schoeters
Layla Klioual-Zahnoun
Jef Van den Bergh
Hugo Maenhout

Bekijk alle kandidaten