Persoonljike info

Monique Amoako
moniqueamoako@hotmail.com
°10 Mei 1997

‘Een goede burger komt niet alleen op voor zichzelf, maar ook voor wie dat door omstandigheden zelf niet zomaar kan’

Monique Amoako is onze knappe nummer 17 op de lijst voor de Stad. Monique studeert Rechten, en dat heeft zeker met haar gevoel voor rechtvaardigheid te maken. Maar ze is ook een bruisende jonge vrouw die graag dansend en zingend door het leven gaat. Maar dat het in onze maaatschappij niet allemaal rozengeur en maneschijn is, ervaart en ziet ze in haar eigen leven. Ze voelt (te) veel frustraties bij jongeren, en daar is volgens haar een belangrijke rol weggelegd voor het onderwijs. Monique zou ook graag een Openbaar Vervoer in onze stad hebben dat een écht alternatief is voor de – vervuilende – auto. En zo hebben we meteen 3 grote interessesferen van de gedreven politica-in-spe Monique: onderwijs, tewerkstelling en openbaar vervoer.

 

Bekijk enkele andere kandidaten
Ben Segers
Toon Wassenberg
Eugénie Bempunga
Tatjana Scheck
Fauzaya Talhaoui
Yasmine Kherbache
Layla Klioual-Zahnoun
Kathleen Van Brempt

Bekijk alle kandidaten