Persoonljike info

Sandra Geeraert
sandra.geeraert@skynet.be
°19 Juli 1972

We moeten met zijn àllen opnieuw vooruit: ook langdurig zieken, mensen met een beperking en senioren verdienen onze aandacht!’

Sandra Geeraert is 46 en is Hobokense . Ze staat op plaats 29 voor de Stad, en op 11 voor ‘haar’ Hoboken. Maatschappelijk werker, syndicaal afgevaardigde: solidariteit met de zwakkeren in de samenleving is voor Sandra een levenswerk, of het nu gaat om langdurig zieken, mensen met een beperking of de wat ouderen onder ons: allemaal tellen ze mee voor Sandra. Gelijke kansen, ongeacht geslacht, geaardheid, ras of religie: dat is de rode draad in haar leven, en de drijfveer van haar engagement. Sandra is zo iemand op wie je altijd kan rekenen. Iemand die de ploeg van Sp.a én de Stad sterker en beter  maakt.

Bekijk enkele andere kandidaten
Jinnih Beels
Kathleen Van Brempt
Frank Vercammen
John Verheyen
Toon Wassenberg
Dirk Schoeters
Eva De Wolf
Hicham El Mzairh

Bekijk alle kandidaten