Mobiele Stad

 

Geef de straat terug aan de bewoners

Inzake mobiliteit moet Antwerpen tegen 2030 opnieuw bij Europese topsteden aansluiten. Dat kan niet met recepten van de vorige eeuw en met het voortzetten van het huidige en-en-beleid. We willen met Antwerpen ambitie tonen. Antwerpen leefbaar en bereikbaar maken, is de kern van onze mobiliteitsvisie. Als havenstad en economische motor van het land moet Antwerpen bereikbaar zijn.

De Antwerpenaar moet zich comfortabel, veilig en betaalbaar in zijn stad kunnen verplaatsen. Dat kan in een autoluwe stad. Dit is niet alleen het verhaal van de kernstad maar ook en vooral van de districten en ook de randgemeenten. Het is een toekomstgericht en economisch verhaal: iedereen vaart er wel bij. We willen volwaardige fiets- en openbaarvervoerverbindingen tussen het stadscentrum en de buitendistricten en randgemeenten, en tussen de districten onderling creëren.

We halen sluipverkeer uit de woonwijken weg. Zonder de auto te bannen, richten we de stad zo in dat bewoners en bezoekers zich echt anders kunnen verplaatsen: nog meer met de fiets en te voet, minder vaak met de eigen auto en meer met het openbaar vervoer.

 • Jong en oud en mensen die niet goed te been zijn, zijn de norm bij de aanleg van straten en pleinen.
 • We voeren het STOP-principe overal terug in (eerst stappers en trappers, dan openbaar vervoer en pas dan personenwagens).
 • Alle straten die kreunen onder sluipverkeer vormen we om tot woonstraten.
 • We introduceren het buurtbestek dat buurtbewoners het initiatief laat bij de herinrichting van straten en pleinen en de inplanting van gemeenschapsvoorzieningen.
 • We zorgen ervoor dat het stadscentrum vanuit alle districten (behalve de Polder) per fiets op maximaal 20 minuten veilig en comfortabel bereikbaar is.
 • We verbinden alle districten onderling met kwaliteitsvolle fietspaden.
 • We willen dat de fiets op tram en trein kan worden meegenomen.
 • Wij halen de door de Vlaamse regering en het stadsbestuur vergeten tramprojecten van onder het stof (Ekeren, Wilrijk, Kontich, Edegem, Schilde, Brasschaat, Malle).
 • Wij wensen dat de doorstroming van trams op kruispunten met verkeerslichten drastisch verbetert.
 • We willen dat Antwerpenaars niet langer dan een kwartier op de voorstadtrein hoeven te wachten.
 • Aangezien privatisering een belangrijke hinderpaal is voor performant stedelijk openbaar vervoer, wensen we de mogelijkheden van een eigen openbare stadsgewestelijke vervoersmaatschappij te onderzoeken.
 • We leggen parkeerplaatsen aan de stadsrand, niet in het stadscentrum aan.
 • Voor het stadscentrum tussen de Singel en de Schelde stellen we net als in andere toekomstgerichte steden een slim circulatieplan
 • We zorgen ervoor dat er tegen 2030 geen dodelijk verkeersslachtoffer meer valt in Antwerpen.
 • Zwaar vrachtverkeer houden we weg van fiets- en voetgangersroutes.
 • We willen dat de politie strenger optreedt tegen verkeersovertredingen.
 • Tegen 2030 weren we alle ontploffingsmotoren uit de binnenstad en tegen 2035 op het hele grondgebied.
 • Wij wensen daarom verder te investeren in alle vormen van collectief busvervoer in de haven (fiets-, pendel- en I-bussen).
 • We willen dat de haven vracht van de weg naar het spoor en de binnen- en kustvaart

 
Vooruit in ’t stad, vooruit in ’t leven.
 
 
 
 
Ontdek onze standpunten

Veilige Stad

Sociale Stad

Onderwijsstad

WoonstadDownload ons volledige programma voor Antwerpen