Woonstad

 

Comfortabel en betaalbaar wonen

Antwerpen moet weer dé plaats worden om te wonen. Uiteraard is het voor de meeste Antwerpenaars fijn wonen in de stad. Maar het is niet voor iedereen zo aangenaam. Grote gezinnen vinden moeilijk een geschikte en betaalbare woning. Vooral de huurmarkt is ontregeld – en meer dan veertig procent van de Antwerpenaars is huurder. Vaak is de huurprijs onredelijk hoog en voor veel mensen onhaalbaar. En de kwaliteit van de woningen is niet gegarandeerd. Met een attest dat elke woning tegen 2035 gegarandeerd veilig en gezond is, willen we de huurder beschermen. En de verhuurder die tegen een redelijke prijs verhuurt, belonen. Er zullen de komende jaren ook meer verschillende woningen moeten komen, want er zijn de jongste tijd te veel kleine appartementen gebouwd. Gevarieerd wil zeggen woningen voor alle lagen van de bevolking, arm en rijk, jong en oud, alleenstaand of getrouwd, met welke achtergrond dan ook. En de woningen moeten betaalbaar, duurzaam en kwaliteitsvol zijn. De stad moet daarin een actieve rol spelen. Door tegen 2030 10.000 nieuwe sociale woningen te bouwen. Door met haar vastgoedbedrijf het goede voorbeeld te geven en betaalbare huurwoningen aan te bieden aan mensen met bescheiden inkomens.

 • Bij alle vormen van wijkvernieuwing willen we extra aandacht voor vier maatschappelijke tendensen waarop we met de stad planmatig wensen in te spelen: deeleconomie, betaalbaar wonen, coöperatief ondernemen en decentrale energieproductie.
 • Wij willen een schepen bevoegd voor Wijkvernieuwing en Woonontwikkeling ten einde aangename woonwijken met voldoende gemeenschapsvoorzieningen (kinderopvang, scholen, sportinfrastructuur, publieke ruimte…) te realiseren.
 • We beperken waar mogelijk de bouwhoogte tot zes bouwlagen.
 • We selecteren woon-ontwikkelingszones voor divers wonen waarin woningen voor kleine en grote gezinnen en groepswoningen voor senioren worden gebouwd, en waarin in intergenerationele woonvormen wordt voorzien.
 • We laten woonverdichting gepaard gaan met een performant openbaarvervoernetwerk.
 • We blazen de strijd tegen leegstand, verkrotting en huisjesmelkerij nieuw leven in.
 • We voeren gefaseerd een verplicht conformiteitsattest voor alle huurwoningen
 • We voeren een systeem van buurtgebonden huurrichtprijzen
 • We willen dat het stedelijk vastgoedbedrijf AG VESPA op de verhuurmarkt actief wordt en zich toelegt op de verhuur van betaalbare woningen aan mensen met een bescheiden inkomen.
 • In alle grootschalige woonontwikkelingsprojecten realiseren we een kwart sociale woningen en een kwart betaalbare woningen voor bescheiden inkomens.
 • Tegen 2030 bouwen we 10.000 extra sociale woningen.
 • We maken werk van een publiek-publiek investeringsplan voor energiebesparing in alle sociale woningen.
 • Met de oprichting van een woningbouwcoöperatie maken we het mensen mogelijk om via woonaandelen gaandeweg eigendom of woonrechten te verwerven.

 
Met een attest dat elke woning veilig en gezond is, beschermen we de huurders.
 
 
 
 
Ontdek onze standpunten

Veilige Stad

Mobiele Stad

Sociale Stad

OnderwijsstadDownload ons volledige programma voor Antwerpen